הפעלת צוות,

hugה ומנהיגות. החיים השוטפים במדרשה מנוהלים על ידי החניכים. כל אחד מתנסה בניהול, הפעלת צוות, הגיית יוזמה ומימושה והעברת שיעור. אחראיות אלו בונות את האמון העצמי של החניכים בכוחות המנהיגות הטמונים בקרבם. כמו כן, על מנת לחזק את יכולות ההשפעה, נלמדות גם סודות הרטוריקה והכתיבה האסטטית.