המדרשה הצעירה למנהיגות – מכינה

groupקדם צבאית

“אם אין האדם משתדל לעלות תמיד מעלה מעלה, על כורחו יורד מטה מטה”
רקע ומטרה

ההפרטה שעוברת החברה הישראלית אינה חלה על החברות הממשלתיות בלבד. גם תחושת החברות ושותפות הגורל עברה הפרטה. האכפתיות החברתית מומרת בדאגה אינדיבידואלית להישגיים אישיים ותחושת הסולידאריות הולכת ומתפוררת. אחד מהביטויים למשבר הערכי הפוקד את החברה הישראלית הוא נפילת המוטיבציה לשירות משמעותי בצבא.

At http://slotsguide.ca, you can be certain that you are receiving the best information on the top online casinos.

המדרשה הצעירה קמה על מנת להזריק חיים חדשים אל הערכים העתיקים. ובמסגרת שיקום התודעה הציונית מהריסותיה, לבנות מוטיבציה חדשה לשירות משמעותי בצה”ל ולהנהגה חברתית כוללת הנובעת מזהות יהודית עמוקה, רגישות חברתית ומסירות הציונית.