המדרשה הישראלית למנהיגות

porchהמדרשה הישראלית למנהיגות

הרקע

כוחות חדשים מתגלים בחברה הישראלית, בעשור האחרון. למרות המשבר הערכי, החברתי והמנהיגותי הפוקד אותה, הולכות ומתעוררות אנרגיות חדשות הפועלות מתחת לפני השטח – לשינוי פני החברה הישראלית. המדרשה הישראלית למנהיגות פועלת לאתר כוחות אלו, לגבשם, לעצבם, ולאפשר להם לפרוץ החוצה, על מנת לעורר את החברה הישראלית מתרדמתה.

חזון

להוביל שינוי תפיסתי, התנהגותי ותרבותי בכל רובדי החברה וההנהגה הישראלית והיהודית למען חיים איכותיים, חברת מופת ומדינה מתוקנת.

מטרה

להתחנך כבני אדם החותרים למצוינות של מכלול בניין האישיות – הגוף, השכל והנפש. להתחנך כבני אדם החותרים לעצב חברה ישראלית טובה יותר, עולם יהודי מפותח יותר ותורה עשירה יותר.

shironיעדים

1. היעד החינוכי: פיתוח איכויות של אחריות אישית ולאומית, למדנות עמוקה, רגישות, תשומת לב חברתית ומחויבות להשפיע ולשפר בחברה הישראלית וביהדות התפוצות. כל זאת מתוך חיים של דוגמא אישית.

2. היעד הזהותי: לעורר פטריוטיות תרבותית, להעמיק את הגאווה בזהות היהודית, הישראלית והדמוקרטית. ליצור גשר של הבנה ואמון בן רבדים שונים בחברה חילונים ודתיים, על מנת לבסס מודל של חיי שיתוף רוחניים מעשיים.

3. היעד האינטלקטואלי: בניית אישיות רחבת אופקים, צמאת דעת וביקורתית. המדרשה חותרת לעצב “תלמידי חכמים” שלמדנותם היא חלק מאישיותם.

4. היעד המנהיגותי: בניית אמון ביכולות היוזמה והמנהיגות הטמונים בקרב כל אחד מתלמידינו.

5. היעד הציבורי: לסייע בידי קבוצות מנהיגות להשפיע בחברה הישראלית ובעולם היהודי תוך העמקת זהותם, הגברת ערנותם החברתית, והסובלנות כלפי הרב תרבותיות בישראל.

קהל התלמידים במדרשה

במדרשה לומדים כל גווני החברה הישראלית והיהודית. דתיים וחילונים, ימנים ושמאלניים, גברים ונשים, עולים חדשים ובני יהדות התפוצות.

תכניות הפועלות במדרשה

1. מדרשה צעירה – מכינה קדם צבאית, ‘שנה א’.

2. מדרשה גבוהה – תוכנית קדם צבאית , ‘שנה ב’ .

3. מדרשת ההמשך – תכנית לבוגרי צבא בגילאים 20 – 28.

4. תכנית אלול לסטודנטים – חודש של לימוד מסוג אחר, שמחזיר את הטעם לספרים, את התמימות ללימוד ואת החשק לידע.

5. סדנאות/הרצאות – זהות, מנהיגות וציונות. לקצינים, אנשי צוות אוויר, ראשי תנועות נוער ועוד.

סך הכל ילמדו במדרשה בשנה הקרובה למעלה ממאה וחמישים תלמידים, לא כולל סמינרים וסדנאות.