דר’ מיכה גודמן

דר’ מיכה גודמן
שיעורי פרשת שבוע

desert5002-6002
וירא להאזנה להורדה
חיי שרה להאזנה להורדה
תולדות להאזנה להורדה
וישלח להאזנה להורדה
יתרו להאזנה להורדה
ויחי להאזנה להורדה
בשלח להאזנה להורדה
ויקהל – פקודי להאזנה להורדה
שמיני להאזנה להורדה