אהבת האדם

grass הכנה לצבא וידיעת הארץ. בנית אישיות המוכנה לשירות צבאי משמעותי עשיר שערך אהבת האדם והמולדת מוטמעת בה. המדרשה מחנכת לביצוע מושלם של משימות, השתלבות בכל מסגרת וכבוד לנוכחים בה ולראיית הצבא ככור היתוך חברתי. מלבד ההכנה המנטאלית, ההכנה הפיסית כוללת לימודי ניווט, טיולים בכל רחבי הארץ, הישרדות ותכנית ספורט אינטנסיבית.