המדרשה הגבוהה, שנה ב’

classהמדרשה הגבוהה, שנה ב’
רקע ומטרה

מטרת תכנית ‘שנה ב ‘ של המדרשה הגבוהה היא להביא את תלמידיה לזינוק לימודי אשר יאפשר את צמיחת אישיותם וישלים את המהלך שנוצר במהלך השנה הראשונה במכינה, בישיבה או בשנת השירות.